Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
Preparaty usuwające zabrudzenia ropopochodne na podstawie żywych bakterii
Preparaty usuwające zabrudzenia ropopochodne
Środki
 

Preparaty usuwające zabrudzenia ropopochodne na podstawie żywych bakterii, Środki czyszczące na podstawie żywych bakterii, Środki czyszczące zabrudzenia ropopochodne

ARTIC 1003
Preparat zawierająy żywe bakterie do czyszczenia zaolejonych porowatych i twardych podłoży Opakowanie: 1L, 5L, 20L
ARTIC 1006
Preparat zawierająy żywe bakterie do czyszczenia zaolejonych podłoży jak asfaltu, smoły, bitum Opakowanie: 1L, 5L, 20L
ARTIC 1009
żel bakteryjny do usuwania oleju z materiałów takich jak: żwir, tłuczeń, kamień wielowarstwowy, etc. Opakowanie: 30 KG
ARTIC 1012
Uniwersalny preparat zawierająy żywe bakterie do wszystkich podłoży Opakowanie: 1L, 5L, 20L
ARTIC 1015
Poduszki włókninowe wypełnione bakteriami zjadającymi oleje Do wszystkich zbiorników z zabrudzoną olejem wodą.
ARTIC 1018
Stosowany w myjkach do części i w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących. Tworzy ograniczoną ilość piany, zawiera bakterie rozkładające olej. Opakowanie: 5L, 25L