Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
Półmaski jednorazowego użytku
Półmaski ochronne wielokrotnego użytku
Maski wielokrotnego użytku
Urządzenia filtrowentylacyjne
Filtry i pochłaniacze
Filtry
Pochłaniacze
Filtropochłaniacze
 

Filtropochłaniacze, Filtropochłaniacze Scott, Ochrona dróg oddechowych

Filtropochłaniacz ARTIC A2P3
gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia powyżej 65°C cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, oraz mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz SCOTT CF32 - A2-P3 R
gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia powyżej 65°C cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, oraz mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz CF32 - AX-P3 R
gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia poniżej 65°C cząstki substancji stałych i płynnych cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy
Filtropochłaniacz CF22 - B2-P3 PSL R
gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych gefährlichen Partikeln.
Filtropochłaniacz CF22 K2-P3 R
gazy i pary organiczne, Amoniak i organiczne pochodne amoniaku ząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz CF22 - A2B2-P3/PSL R
gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór cząstki substancji stałych i płynnych cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz CF22 - A2B2E1-P3/PSL R
organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz CF22 - A1E1HG-P3/PSL R
organiczne i kwasowe gazy i pary 270042778 5 Quecksilber und Quecksilberverbindungen und festen und flüss gefährlichen Partikeln.
Filtropochłaniacz CFR32 - A2B2E2K2-P3 R
organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary ak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz CF32 - A2B2E2K2-P3/PSL R
organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy i pary ak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy.
Filtropochłaniacz CF32 - A2B2E2K2-HG-P3 PSL R
organiczne, nieorganiczne i kwasowe gazy 371042798 i pary jak również amoniak i organiczne pochodne amoniaku rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy
Filtropochłaniacz CF32 - REACTOR-HG-P3 R
rtęć i związki rtęci, radioaktywny jod i jego związki organiczne jak jodek metylu, jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy gefährlichen Partikeln.
Filtropochłaniacz CFR32 - REACTOR-HG-P3 R
rtęć i związki rtęci, radioaktywny jod i jego związki organiczne jak jodek metylu, jak również cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, mikroorganizmy Quecksilberverbindungen.