Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
BIGBAGI "artic.bag" ODZIEŹ OCHRONNA: "Artic.dress" OCHRONA DRŹG ODDECHOWYCH: "Arctic.mask"
FOLIE BUDOWLANE "artic plastic" SUBSTANCJA WIĄŻĄCA WŁÓKNA I CZĄSTKI STAŁE ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I USUWANIA SKUTKÓW POŻARÓW