Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
Półmaski jednorazowego użytku
Półmaski ochronne wielokrotnego użytku
Maski wielokrotnego użytku
Urządzenia filtrowentylacyjne
Filtry i pochłaniacze
Filtry
Pochłaniacze
Filtropochłaniacze
 

Pochłaniacz, Pochłaniacz A2, Pochłaniacz Scott, Ochrona dróg oddechowych

Scott GF 22 A2
gazy i pary związków organicznych
Scott GF22 B2
gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór i cyjanowodór
Scott GF32 E2
gazy i pary kwasowe, np. dwutlenek siarki
Scott GF22 K2
amoniak i organiczne pochodne amoniaku
Scott GF22 A2B2
gazy i pary organiczne i nieorganiczne
Scott GF32 A2B2E2K2
gazy i pary organiczne, nieorganiczne i kwasowe, amoniak i organiczne pochodne amoniaku.
Scott GF32 AX
gazy i pary związków organicznych o temperaturze wrzenia poniżej 65°C.